slide imageslide image

Program Droga do Sukcesu,
czyli bonus w gotówce!

Procedura dotycząca Programu jest bardzo prosta:

Nie wymagamy żadnych dokumentów

Płatność wychodzi automatycznie

W ciągu roku nie są potrącane żadne podatki*

*Oriflame do końca lutego roku następującego po tym, w którym przekazała nagrodę, wystawi PIT-8C, który zostanie przesłany do Konsultanta i Urzędu Skarbowego

Uczestnikami Programu mogą być Konsultanci, którzy:

– są osobami pełnoletnimi

– nie prowadzą działalności gospodarczej

– są na poziomie minimum 9%

– nie posiadają tytułu Dyrektora

– mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Warunki uczestnictwa:

Wystarczy

Zarejestrować się na stronie Programu

Podać dane konieczne do wystawienia deklaracji PIT-8C: NIP, pełną nazwę urzędu skarbowego, województwo, powiat, gminę, pocztę, numer pesel.

Odznaczyć zgodę na przystąpienie do programu „ Droga do Sukcesu” w Twoim profilu w zakładce INFORMACJE PODATKOWE.

 

– Dokonać minimalnego zakupu za 100 PP

– Zakupić jedną, dowolną nowość z Katalogu

– Zakupić 5 Katalogów Oriflame

Nagrodą w Programie są

Wypłata

Warunek wypłaty – brak przeterminowanego zadłużenia na indywidualnym koncie Konsultanta na moment realizacji przelewu

Odznacz zgodę na przystąpienie do programu „ Droga do Sukcesu” w Twoim profilu w zakładce INFORMACJE PODATKOWE

 

 

źródło: www.oriflame.pl