slide imageslide image

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oriflame Poland Sp. z o.o. (dalej Oriflame) z siedzibą w Warszawie 02-675 przy ul. Wołoskiej 22. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem działalności zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Klubie Oriflame, utrzymywaniem kontaktów z Konsultantem i jego grupą, prowadzeniem działań marketingowych Oriflame oraz profilowaniem na podstawie zebranych danych (przygotowanie unikalnej oferty). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inni członkowie Klubu Oriflame oraz osoby trzecie deklarujące chęć przystąpienia do Klubu Oriflame. Każdemu członkowi Klubu Oriflame przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość rejestracji w Klubie Oriflame.

Kliknij na formularz poniżej

Jeśli nie widzisz formularza skontaktuj się ze mną – WhatsApp- 606-638-894 ; gg 9052425 lub  biuro@ori-konsultant.pl

Dane podawane w formularzu są pilnie strzeżone i nikomu nieudostępniane- Polityka Prywatności

 Po rejestracji >>>